Autoškola Ille s.r.o.

 

Chci dělat autoškolu....

 


Postupujte prosím takto: 

Kontaktujte mě : email: autoskola@ille.cz 

                             telefon nebo SMS: 606 601 657 

Stanovíme si první konzultační hodinu a domluvíme postup výuky. 

ermín základního kurzu bude 4.1.2023 16:00 - úvodní informace o kurzu.  R

 

Individuální výuka je možná po dohodě zahájit v jakémkoli termínu. 

 


Prosím vyberte si nejprve druh kurzu, ale ze zkušeností je nejlepším řešením základní kurz.

1. Výběr typu kurzu

Základní

Probíhá formou kurzu po dobu 10-12 týdnů

Teoretická výuka obsahuje následující předměty:    

  • pravidla na pozemních komunikacích
  • teorie jízdy
  • konstrukce a technika vozidla
  • zdravotní příprava
  • zásady bezpečné jízdy

Praktická příprava je rozdělena do několika etap, tak aby bylo možné na začátku naučit žáka základním úkonům a poté ho zdokonalovat ve stále složitějších situacích.

 

Individuální

Teoretická výuka je prováděna formou konzultací, praktická příprava je stejná jako u základního kurzu s rozdílem, že intenzita jízd je zde mnohem větší. Kurz probíhá  dvěma způsoby podle  potřeb klienta:

Typ A- nemůžete -li se pravidelně účstnit  teoretické výuky a praktické jízdy musíme pravidelně přizpůsobit vašim individuálním požadavkům bez nároku na zkrácení obvyklého kurzu. 

Typ B- krátkou doba výcviku a výuky (např. sk. B do 3-4 týdnů)

Termín zahájení kurzu je možný kdykoli.

2. Termíny kurzů

Přihlašte se prosím z kapacitních důvodů do kurzu prostřednictvím emailu, telefonu, sms zprávy nebo osobně. Popotvrzením registrace budete mít místo jisté.     

3. Potřebné dokumenty

 Můžete si online vyplnit a vytisknout zde:  žádost o řidičské oprávnění 

 

 

4. Přijďte osobně do autoškoly

Pokud bydete mít již vyplněnou žádost a potvrzený posudek zdravotní způsobilosti, přijďte až na první vyučovací hodinu - vše ostaní vám vysvětlíme na místě nebo pište na martin@ille.cz

 

5. Co vás to bude stát?

Zde je možné si stáhnout aktuální ceník školného. Ceník2022

Cena školného zahrnuje zákonem stanovený počet hodin teoretické výuky a praktického výcviku. 

Dále musíte počítat s náklady:  

  • zdravotní prohlídka (cca 300 - 500 Kć)
  • správní poplatek za závěrčnou zkoušku (700,- Kč)

 

 

Skupiny vozidel:

ABCDTBECEDE

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout