Autoškola Ille Třeboň
instagram

Vstupní školení

Vstupní školení s skládá s 8 předmětů, které mají zdokonalit profesní způsobilost řidiče.

Z těchto předmětů se skládá závěrečná zkouška formou testu.

Na každý z předmětů je celkem 10 otázek  a úspěšný  může být jen ten, kdo dosáhne alespoň 70% z každého předmětu

Předměty:

1. Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy

2. Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě

3. Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla

4. výuka poskytování služeb logistiky

5. výuka hospodářského a prostředí a organizace dopravního trhu

6. výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě

7. výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

8. výuka prevence a řešení mimořádných  událostí v provozu na pozemních komunikacích

-------------------

Každý z těchto předmětů by měl být nástavbou řidičského oprávnění skupiny C a měl by žákům objasnit celou problematiku spojenou s povoláním řidiče.

Info pro žáky OA, SOŠ a SOU

Výuka bude probíhat na škole, kde žáci absolvují převážnou část  teoretických zákonem předepsaných 130 hodin. Obsahem učiva je také výcvik v rozsahu 10 hodin.  Zde se procvičují specifické prvky, kderé nejsou převážně předpsány ve výcviku na řidičský průkaz. Tento výcvik může být absolvován až když je žák držitelem řidičského oprávnění na rozdíl o teoretické výuky , která tuto podmínku neuplatňuje. 

Po absolvování 140 hodin se žák podrobí výše uvedené závěrečné zkoušky (pouze teoretické). Poté získává žák průkaz profesní způsobilosti v základním rozsahu. Tj. do věku 21 let je takový držitel oprávněn řídit jako profesionální řidič nákladní automobily do max. přípustné hmotnosti 7,5t. Dosažením věku 21 let však bude moci již řídit jako profesionální řidič i vozidla nad 7,5t.   

 

 

 

 

 

 

Patička webu

 

AKTUÁLNÍ TERMÍN KURZU

 

03.06.2024 16:00

 

přihlásit se na kurz

 

 

 

 

KONTAKTY

 

MOBIL

 

606 601 657

 

 

E-MAIL

 

martin@ille.cz

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

Autoškola Ille s.r.o.

 

Svobody 56
379 01 Třeboň

 

IČO 26110300

 

DIČ CZ26110300

 

mapa - navigace

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout